Nieuwe cao voor het Voortgezet Onderwijs

Onderdeel van dit akkoord is de vertaling van de afspraken uit het loonruimteakkoord (voor 2016 een loonsverhoging van 3%). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die voortvloeien uit de wet Werk en Zekerheid.  De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017

meer informatie klik hier