Vanuit de FvOv: Onderwijs 2032 Een Verdiepingsfase

De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, hebben aangegeven dat ze in de komende tijd met leraren in het veld het gesprek aan willen gaan over:
de richting die in het advies wordt gegeven ten aanzien van het curriculum
en hoe de beroepsgroep invulling en uitvoering kan en wil geven aan een nieuw curriculum.
Met de staatssecretaris is afgesproken dat de OC de ruimte krijgt om invulling te geven aan de Verdiepingsfase.

Voor meer informatie en een link naar de brieven van de staatssecretaris en OC klik hier.