Vanuit de FvOv: Overeenstemming over CAO OMO 2018

21 maart 2018

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de vakcentrales hebben op donderdag 15 maart 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO OMO: met afspraken over werkzekerheid, mobiliteit, experimenteerruimte, professionalisering en loopbaanmogelijkheden OOP. De CAO OMO gaat in per 1 april 2018 en loopt tot 1 januari 2019.

Lees verder op de website van de FvOv

Afdrukken