Vanuit de FvOv: Vervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

14 december 2017

Van de leden van de verenigingen die onder de CMHF vallen worden verontruste berichten ontvangen over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling.

lees verder op de website van de FvOv

Afdrukken