Medicijnverstrekking in het VO

Dit VO-signaal gaat in op de verschillende vormen van medicijnverstrekking, medisch handelen en eventuele risico’s. Ook biedt dit VO-signaal betrokkenen binnen scholen handvatten om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema.

lees verder