CMHF zoekt kandidaten

Informatie

Er komen twee CMHF-lijsten: één voor de al gepensioneerde deelnemers en één voor de actieve deelnemers. Verenigingsbesturen kunnen geïnteresseerde kandidaten voordragen tot 8 december 2017 bij de voorzitter van de CMHF, de heer R.C. Hunnego*. Elke voordracht dient ondersteund te worden met een motivatiebrief en een cv. Vervolgens zal de kandidaatstellingscommissie een gesprek voeren met iedere kandidaat om tot een goede lijstvolgorde te kunnen komen.

Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je een kijkje te geven in de werkzaamheden van het VO en de huidige CMHF-fractie zullen Paul Müller en Jacqueline van Langeraad twee landelijke bijeenkomsten organiseren: maandagavond 20 november in Culemborg en maandagmiddag 27 november in Den Haag. Zo kun je een beter beeld krijgen over hetgeen je te wachten staat.

Voor meer informatie over het VO kun je terecht op de website van de CMHF (http://cmhf.nl/over-de-cmhf/beleid/verkiezingen-verantwoordingsorgaan-abp/). Vragen kun je mailen naar: pensioen@cmhf.nl.