Verslag regiobijeenkomst Noord

Woensdagavond 30 oktober was de vergaderruimte van RENN4 tot de laatste stoel bezet door 35 bezoekers van de regiogroep noord-avond over KiVa.

Gijs Huitsing (RUG-www.kivaschool.nl) vertelde over wat pesten is, enkele onderzoeksresultaten en over de inhoud van het KiVa programma.
In groep 5/6 wordt een basisprogramma van 10 lessen aangeboden. Daarnaast zijn er spelletjes en tips om de les wat vaker even terug te laten komen op een gewone schooldag. Wanneer een leerling daadwerkelijk gepest wordt of in sociaal-emotioneel opzicht klem komt de zitten wordt er een steungroep geformeerd rondom het kind. Die steungroep gaat helpen om de situatie van kind in de groep te verbeteren.

Na de pauze vertelden twee collega's van basisscholen (CBS De Wegwijzer Groningen en OBS Triangel Grijpkerk) die al met KiVa werken over hoe dit er in de  praktijk uitziet. Ze gingen uitgebreid in op allerlei vragen uit het publiek.
Ze waren zeer oprecht in wat er wel goed lukt en wat nog in ontwikkeling is. 
Na het programma werden nog veel kleine gesprekjes gevoerd met de Gijs Huitsing en collega's van de KiVascholen.

Het was een levendige avond

Wiepke Noordhoff 

Regiobestuurder regio Noord