Vervolg ondersteuning en toetsting dyslexie na opening scholen

Naar aanleiding van de opening van de scholen op 11 mei ontving Dyslexie Centraal vragen over mogelijke invulling van het vervolg van de ondersteuning op ON3 en de toetsing bij leesproblemen en dyslexie, en gerezen knelpunten daarbij. Ze hebben hierover ook weer centrale berichtgeving opgesteld.

Het bericht omvat onder andere informatie en advies voor het verantwoord en op maat verder invullen van ON3 en mogelijkheden voor (al dan niet uitgestelde) toetsing en de mogelijkheden voor de voorbereiding voor doorverwijzing naar de vergoede EED-zorg.

Het advies is om bij het aanpakken van eventuele gerezen knelpunten rondom interventie en toetsing te kiezen voor de insteek: samen lossen we het op! Ga hiervoor in overleg met onderwijs- en zorgprofessionals en kom op basis van de expertise van de betrokkenen samen tot werkbare afspraken hierover. Er is veel mogelijk, passend en op maat, mits het verantwoord en in overleg gebeurt!

De berichtgeving hierover is samengesteld in overleg met het ministerie van OCW.

Lees hier het document, dit is ook in onze online materialenbank terug te vinden.

Meer informatie over Dyslexie Centraal kun je op hun website vinden.