Vind jouw onderzoeks- of praktijkpartner op het Onderzoeksplein Onderwijs

Ben jij een onderwijsprofessional met een idee voor een onderzoek? Of wil je aansluiten bij bestaande onderzoeksideeën? Op het Onderzoeksplein Onderwijs kun je partners zoeken voor jouw onderzoeksidee en samen financiering aanvragen. Je kunt je onderzoeksidee delen op het matchingsplatform als je een concreet idee hebt of als je je idee nog aan het verkennen bent. Ook kun je aansluiten bij onderzoeksideeën die anderen hebben gedeeld. Dit kan nu voor de calls School en Omgeving, en Doorstroom in een kansrijk stelsel.

School en Omgeving: Opbrengstgericht onderzoek in de praktijk

Deze call for proposals heeft als doel inzichten te krijgen in de opbrengsten van het OCW-programma School en Omgeving (S&O), dat is gericht op de bredere talentontwikkeling van doelgroepleerlingen van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Onderzoeksconsortia, waarbij er sprake is van een samenwerking tussen onderzoekers en vertegenwoordigers uit bestaande coalities (gefinancierd door het ministerie van OCW en vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk), kunnen een aanvraag indienen.

Indienen van aanvragen: 16 mei 2024
Bekijk de call for proposals voor meer informatie.

Doorstroom in een kansrijk stelsel

Deze call for proposals roept op tot effectiviteitsonderzoek naar veelbelovende aanpakken en/of mechanismen om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs beter vorm te geven. En hierdoor bijdragen aan de bevordering van de kansengelijkheid en het verkleinen van de huidige kennislacunes op dit thema.

Indienen van aanvragen: 30 april 2024
Bekijk de call for proposals voor meer informatie.

Als je (een) samenwerkingspartner(s) hebt gevonden en dit vóór de genoemde deadlines leidt tot een onderzoeksvoorstel, dan kun je direct gezamenlijk financiering aanvragen bij het NRO.