Vraag subsidie verbetering onderwijs basisvaardigheden nu aan

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot 23 september 2022 subsidie aanvragen om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren. Het gaat dan om het onderwijs in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Het kabinet stelt, in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden, een basissubsidie – voor ongeveer 500 scholen – en een aanvullende subsidie – voor zo’n 150 scholen – beschikbaar. De aanvullende subsidie wordt gecombineerd met hulp uit een zogeheten ‘basisteam’.

Scholen kunnen de subsidie aanvragen op de website van DUS-I. Daar is ook meer te lezen over de voorwaarden.