Vragenlijst zelfregulatie- en executieve functie vaardigheden jonge kind

Deel je ideeën over en je ervaringen met het versterken van zelfregulatie- en executieve functie en vaardigheden van jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4) binnen het regulier basisonderwijs.

De Vrije Universiteit en Denkkracht doet onderzoek naar hoe zelfregulatie- en executieve functie vaardigheden van jonge leerlingen binnen het regulier onderwijs het beste ondersteund kunnen worden. Idealiter wordt deze ondersteuning preventief ingezet, voordat later in de basisschoolleeftijd ernstigere problemen met leren en gedrag ontstaan. Om te onderzoeken wat er momenteel aan ondersteuning wordt ingezet voor deze leerlingen, wat de ervaringen hiermee zijn en wat de wensen en behoeften zijn om deze ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen inzetten in het onderwijs, vinden we de mening van leerkrachten en onderwijszorgprofessionals belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar leerkrachten en onderwijszorgprofessionals in het regulier basisonderwijs, groep 1 tot en met 4.

Deel jouw mening en ervaringen en vul de vragenlijst hier in. Het invullen duurt maximaal vijftien minuten. Meedoen aan dit onderzoek is anoniem en vrijwillig. Je kan op elk moment stoppen zonder daarbij een reden te geven.