We hebben je nodig! Ben jij tevreden over je functiewaardering? Of wil je dat hierin iets verandert?

De rol van begeleider is de afgelopen jaren veranderd. Zo heeft de begeleider meer coördinerende en coachende taken gekregen. Daarnaast hebben begeleiders teambreed een grote verantwoordelijkheid voor en invloed op de kwaliteit van het primaire proces. Begeleiders vervullen een essentiële rol binnen teams. Gezien de veranderende taken en rol van de begeleiders vinden wij dan ook dat de functie/taak van begeleiders hoger gewaardeerd moet worden. Helaas is dit niet terug te zien in de functiewaardering zoals wij deze nu kennen.
Met de herwaardering van de functiebeschrijvingen is het zelfs zo dat begeleiders lager kunnen worden gewaardeerd dan leerkrachten.
Namens de LBBO maakt de FvOv zich tijdens cao-onderhandelingen hard voor de positie van begeleiders. Wij zoeken begeleiders die mee willen denken over de ontwikkelingen op cao-gebied. Wij willen jouw input voor het opstellen van de cao-inzet en zullen je gedurende het cao-traject op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook raadplegen over de te nemen beslissingen.
Er worden 4 digitale bijeenkomsten per jaar georganiseerd en daarnaast word je gevraagd om per mail je feedback te geven.

Wil jij hierin meedenken? Stuur dan voor 15 september een mail naar kantoor@lbbo.nl
We kijken uit naar je inbreng en zien je aanmelding graag tegemoet!