Website Passend Onderwijs Almere

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht en moet elke school passend onderwijs bieden. Onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van elke leerling.

Wij, in Almere, nemen alvast een voorschot op de wet. Ons samenwerkingsverband is in april 2013 opgericht. Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en deels ook Middelbaar Beroepsonderwijs werken samen, en geven vorm en inhoud aan passend onderwijs. In die samenwerking verschillen wij van andere samenwerkingsverbanden.

Klik hier voor de website.