Week van inclusief onderwijs – artikel Geen kind Wijk uit!

Op weg naar inclusiever onderwijs? Lees in dit artikel uit ons vaktijdschrift Beter Begeleiden hoe in Wijk bij Duurstede wordt gewerkt aan dit ideaal. Het motto: ‘Geen kind Wijk uit’!

In deze Week van Inclusief Onderwijs is het artikel ook beschikbaar voor niet-leden van de LBBO.