Werken met de meldcode: tips en aanbevelingen

Regelmatig ervaren professionals in het onderwijs (en daarbuiten) belemmeringen bij het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Augeo Foundation is daarom – in opdracht van het ministerie van VWS – een campagne gestart: ‘Wijzer met de meldcode’. In deze campagne worden twaalf vraagstukken belicht, met daarbij tips, goede voorbeelden uit de praktijk en aanbevelingen.

De inhoud van de campagne is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, die Augeo samen met de LVAK, vereniging van aandachtsfunctionarissen, in de afgelopen maanden heeft verzameld (met behulp van enquêtes en inhoudelijke bijeenkomsten).

Belangrijkste belemmeringen
Uit deze inventarisatie blijkt dat professionals het meest worstelen met:

  • onzekerheid over signalen;
  • angst voor het onterecht beschuldigen van betrokkenen;
  • onduidelijkheid over welke partij verantwoordelijk is en blijft na het doen van een melding.

Ook ontdekte Augeo dat er behoefte is aan meer kennis, vaardigheden en goede voorbeelden, en dat het belangrijk is om de meldcode blijvend onder de aandacht te brengen.

Leren van elkaar
De campagne is bedoeld voor professionals in alle sectoren. Je kunt je aanmelden voor de campagne, zodat je tot juni acht keer (gratis) een mail ontvangt waarin steeds een belangrijk meldcode-thema centraal staat. Het doel is dat professionals leren van elkaars praktijk. Er komt ook een gesprekshandreiking, die je helpt om in je team of organisatie in gesprek te gaan over hoe jullie kunnen werken met de meldcode.

Lees meer en meld je aan op de website van Augeo Foundation.