Werken met meldcode: ‘Uitdagend in nieuwkomersgezinnen’

70 procent van de aandachtsfunctionarissen die werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ vindt het moeilijk om in gesprek te gaan met ouders in nieuwkomersgezinnen. 56 procent geeft bovendien aan dat het signaleren van kindermishandeling in nieuwkomersgezinnen (veel) moeilijker is dan in andere gezinnen. Dat blijkt uit onderzoek van Pharos naar belemmerende en bevorderende factoren bij het toepassen van de meldcode bij ouders/gezinnen die recent in Nederland zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat er een grote handelingsverlegenheid is bij professionals. Zelf zeggen ze dat dit komt door een gebrek aan kennis over en ervaring met verschillende culturen. Een grote meerderheid van de ondervraagden (82 procent) zegt extra scholing of training nodig te hebben.

Aanbevelingen
Pharos doet enkele aanbevelingen die helpen de stappen van de meldcode ook in nieuwkomersgezinnen goed te doorlopen:

  • Informeer nieuwkomersgezinnen over de jeugd- en opvoedondersteuning in Nederland.
  • Geef ouders begeleiding bij het opvoeden in twee culturen.
  • Bied scholing aan professionals over cultuursensitief werken.
  • Zet sleutelpersonen in als intermediair.

Meer informatie

  • Lees meer over de conclusies uit dit onderzoek op de website van LOWAN.
  • Download het onderzoeksrapport Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? op de website van Pharos.