Opleidingen specialist begaafdheid

• Master SEN Specialist Begaafdheid (Fontys OSO) huidige leerroute met minimaal 4 modules HB én Praktijk Gericht Onderzoek HB, kies voor de afstudeerrinchting specialist begaafdheid.
• Post-HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Slim! Educatief)
• ECHA – Specialist hoogbegaafdheid Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen
Cedin Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid