Missie/Visie

Missie van de LBBO

‘De LBBO zet zich actief in om de positie van begeleiders in het onderwijs te verstevigen. We zijn er namelijk van overtuigd dat begeleiders onmisbare schakels zijn in scholen. Dat begeleiders zich verbeteren als ze elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en zich professionaliseren. Daarom verenigen we hen in onze landelijke beroepsgroep (zonder winstoogmerk). Samen staan we sterk.'

Visie van de LBBO

'De LBBO gaat voor een vakbekwame en toekomstbestendige beroepsgroep. Daarom leggen we de focus op professionalisering en ontwikkeling van begeleiders. We gaan daarnaast voor een krachtige stem van begeleiders in het publieke (onderwijs)debat, zodat beleidsmakers, vakbonden en de maatschappij als geheel zich bewust(er) worden van de cruciale rol van begeleiders in het onderwijs.'

Visie op begeleiding in het onderwijs

‘Iedere leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hierbij een grote rol.
De begeleider in het voorschools-, primair-, voortgezet onderwijs, alsmede het midden- en hoger beroepsonderwijs verbreedt het handelingsrepertoire van leraren zodat zij beter uitgerust zijn om voor elke leerling een passende onderwijsplek te realiseren.
De LBBO vindt daarom dat de kwaliteit van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.’