Missie/Visie

Missie van de LBBO

‘De LBBO biedt landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle begeleiders die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling.
Wij leveren een fundamentele bijdrage aan de professionalisering van de theoretische en praktische vakontwikkeling van begeleiders.’

Visie op begeleiding in het onderwijs

‘Iedere leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hierbij een grote rol.
De begeleider in het voorschools-, primair-, voortgezet onderwijs, alsmede het midden- en hoger beroepsonderwijs verbreedt het handelingsrepertoire van leraren zodat zij beter uitgerust zijn om voor elke leerling een passende onderwijsplek te realiseren.
De LBBO vindt daarom dat de kwaliteit van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.’