Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap loopt van januari tot en met december.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 november bij ons binnen te zijn. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar administratie@lbbo.nl. Geef daarbij je NAW-gegevens, je lidnummer en de reden van opzegging door. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beëindigd. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
Komen de opzeggingen na 1 november bij ons binnen dan ben je een vol jaar contributie verschuldigd.

Kan ik elke maand mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen kan op elk moment in het jaar. Je lidmaatschap eindigt echter altijd per 31 december van het jaar.

Voor verenigingen is een uitzondering gemaakt in de wet. De LBBO valt ook onder deze uitzondering. Voor verenigingen wordt bovendien een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij hun activiteiten veelal een jaar vooruit moeten plannen. Wel dienen verenigingen hun leden op heldere wijze te informeren over hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd. Dit doen wij via onze website.