Kan ik elke maand mijn lidmaatschap opzeggen?

Je kunt je lidmaatschap op ieder moment in het jaar opzeggen. Je lidmaatschap eindigt echter altijd op 31 december. Voor verenigingen is een uitzondering gemaakt in de wet. De LBBO valt ook onder deze uitzondering. Voor verenigingen wordt bovendien een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij hun activiteiten veelal een jaar vooruit moeten plannen. Wel dienen verenigingen hun leden op heldere wijze te informeren over hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd. Dit doen wij via onze website.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 november bij ons binnen te zijn. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar administratie@lbbo.nl. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beëindigd. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
Komen de opzeggingen na 1 november bij ons binnen dan ben je een vol jaar contributie verschuldigd.