Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

Visualisaties in leerlingbespreking en multidisciplinair overleg

Binnen Stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita is er de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het visualiseren van begeleidingstrajecten. We ontwikkelden schema’s en plaatjes, ter ondersteuning van onze gesprekken met leraren, begeleiders, ouders en leerlingen. Intern begeleiders en leraren passen steeds vaker deze tekeningen toe in hun gesprekken met elkaar, ouders en leerlingen. Dit blijkt goed te werken en wordt enthousiast ontvangen.

Dit artikel is deel 2 van een drieluik over ervaringen met visualisaties ter ondersteuning van gesprekken in de leerlingenzorg.

Tekst: Petra de Waard, Debora van den Heuvel, Eugenie van Dijck, Noëlle Pameijer, Ghislaine Rootlieb, Corine Vos

Bij dit artikel horen de ‘Routekaart van BAO naar SO-SBO‘ en een leeg format van Leeg format afweging handhaven (zolang) of verwijzen (zodra). Deze zijn ook los in de materialenbank terug te vinden.
Dit geldt ook voor de Literatuurlijst Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)