Bijzondere kinderen: Het 22q11.2 deletiesyndroom (BBM sept 21)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk te maken kunt krijgen. Wat houdt deze in, hoe ga je ermee om en wat hebben deze kinderen nodig?
Deze keer: het 22q11.2 deletiesyndroom.