De proactieve rol van de ib’er (BBD feb 2016)

Francis van Haandel is onderwijsprofessional en orthopedagoog en werkt geregeld als interim-ib’er. Steeds vaker merkt zij bij het positioneren en/of begeleiden van ib’ers dat van alle competenties die de ib’ers ontwikkelen of beheersen, vooral het contact met hun leerkrachten voorop dient te staan, in velerlei opzicht.

Tekst: Francis van Haandel