Betere bescherming onderwijspersoneel in coronatijd

De FvOv, waarbij de LBBO is aangesloten, pleit (samen met de andere onderwijsvakbonden en de onderwijsraden) voor een betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de scholen openblijven. Het is mooi dat een scholensluiting pas als uiterste noodgreep wordt overwogen – sluiting heeft immers een enorme impact op leerlingen – maar openblijven moet wel op een veilige en verantwoorde wijze plaatsvinden.

In een brief naar minister Slob en Van Engelshoven schrijven de organisaties: ‘Als één van de vitale sectoren in de samenleving doen we een dringend beroep op u om het onderwijsgevend personeel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden – na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik. Ook pleiten we voor een meer voortvarende aanpak van aanvullende maatregelen, zoals de verbetering van de ventilatie op scholen.’

Lees meer op de website van de FvOv.