De 5 uitgangspunten van beroepsstandaard basis voor gesprek

De 5 uitgangspunten van beroepsstandaard basis voor gesprek tussen directeuren en ib’ers SPOM Onderwijs.

Aan 30 IB-ers van SPOM Onderwijs is het boek “De beroepsstandaard voor de intern begeleider” uitgereikt na gesprekken tussen directeuren en intern begeleiders over de invloed van de IB-er op school.

Het gesprek was gebaseerd op de 5 uitgangspunten (coach; innovator; verbinder; kenniscoördinator en partner van de schoolleider) zoals beschreven in het boek en dat gaf voldoende gespreksstof. Ook al zijn we in beweging en anticiperen we op wat de veranderingen van ons vragen, het is belangrijker dan ooit om ons als beroepsgroep nog beter te positioneren.

Door als partner van de schoolleider verbindend bij te dragen aan schoolontwikkeling en kwaliteitszorg en door als kenniscoördinator en coach het onderwijs aan kinderen mede te innoveren en daarmee invloed uitoefenen om dit voor kinderen te verbeteren en te borgen. Dat dit veelomvattend is wordt verbeeld in het spinnenweb.

Dank je wel Greetje (lid afdelingsbestuur ib) voor het delen!