DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD, nu alvast te bestellen

Deze waaier is bedoeld voor beeldbegeleiders die werkzaam zijn in het onderwijsveld. Beeldbegeleiders gebruiken opnames van dagelijkse interactiemomenten bij het begeleiden van leraren, maar ook van andere betrokkenen zoals leerlingen, begeleiders, ouders en directie. Een van de belangrijkste doelen van beeldbegeleiding is het aanzetten tot professionele ontwikkeling.

In deze waaier staan de bekwaamheidseisen voor beeldbegeleiders geformuleerd. Er staat beschreven wat de belangrijkste taken van een beeldbegeleider zijn en welke bekwaamheden hij of zij zou moeten bezitten.

Doelgroep:
– zowel aankomende als ervaren beeldbegeleiders;
– onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in beeldbegeleiding.

Deze waaier is te koop vanaf 22 maart, maar nu alvast te bestellen. Klik hier om alvast te bestellen. 

De beeldbegeleider in beeld is tot stand gebracht in samenwerking met de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).