De ib’er als kwaliteitscoördinator – neem deel aan ons nieuwe platform

Steeds meer scholen richten leerteams, leercirkels, leerunits of andere professionele leergemeenschappen in. Deze groepen werken systematisch en doelgericht aan het verbeteren van het onderwijs. Het motto is ‘Het onderwijs iedere dag een stukje beter maken’ en dat vraagt van alle betrokkenen een onderzoekende attitude en meer samenwerking.

Deze ontwikkeling zorgt ook voor een veranderende rol en focus van de intern begeleider. De werkzaamheden verschuiven: de ib’er richt zich met name op de kwaliteit van het leren in de school, in plaats van op het organiseren van de (extra) ondersteuning. Op veel scholen heeft de ib’er dan ook een andere naam gekregen: de kwaliteitscoördinator. De LBBO is aanjager van deze ontwikkeling (lees meer in het artikel De intern begeleider als kwaliteitscoördinator) en op diverse manieren nauw betrokken hierbij.

Meld je aan voor Platform ‘De ib’er als kwaliteitscoördinator’
Voor ib’ers die werken als kwaliteitscoördinator of zich daarop oriënteren heeft de LBBO (afdeling Intern Begeleiders) het nieuwe Platform ‘De ib’er als kwaliteitscoördinator’ opgericht. In online bijeenkomsten zorgen wij voor inspiratie, verdieping en uitwisseling. Heb jij interesse om deel te nemen aan het KC-platform? Laat het ons weten via e-mail (kantoor@lbbo.nl), dan ontvang je een uitnodiging.

Vernieuwde beroepsstandaard
In onze herziene beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator wordt de nieuwe rol en focus helder en uitvoerig beschreven. De vernieuwde uitgave is in het najaar van 2022 verschenen. Lees meer over de nieuwe beroepsstandaard.