De scholen weer open

Maandag gaan de scholen weer open. Wellicht zijn de handige tips die wij na de vorige lockdown deelden, ook nu voor jou interessant:

  • Webinar Steven Pont tips voor als de scholen weer opstarten
  • Webinar Kees van Overveld gericht op het begeleiden van leraren bij het groepsvormingsproces na het thuisonderwijs.
  • Artikel Anton Horeweg gericht op traumasensitief onderwijs
  • Artikel Peter de Vries over de rol van ouders na het thuisonderwijs
  • Artikel Kees van Overveld over het opnieuw opbouwen van een groep.
  • Artikel Peter Mol over het belang van de opstart van het ‘gewone schoolleven’ en daarbij speciale aandacht voor de stille leerlingen
  • Artikel Ivo Mijland: Hoe kun je constructief reageren op destructief gedrag van leerlingen?
  • Artikel van Ineke Oenema-Mostert en Harry Janssens over de herstart op school met jonge kinderen

Je kunt de artikelen terugvinden op onze website en in de materialenbank.