Doe jij mee aan de cursus: Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs?

De LBBO organiseert samen met het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) de cursus Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs.

Het LPTN wil bijdragen aan structurele versterking van aandacht voor taalonderwijs aan nieuwkomer- en meertalige leerlingen in het basisonderwijs. In 2017 hebben ze in samenwerking met OCW en de PO-Raad het boekje ‘Ruimte voor nieuwe talenten, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool’ uitgebracht. In deze handreiking staat het ‘WHY’ (Sinek, 2009) van het onderwijs aan deze doelgroep beschreven. In deze cursus komen de ‘WHAT’ en ‘HOW’ aan bod.

Doelgroep: deze cursus is bedoeld voor begeleiders in het basisonderwijs (IB-ers, jonge kindspecialisten, taalcoördinatoren, Ambulant Begeleiders etc.).

Inhoud en duur: Deze cursus bevat vijf interactieve bijeenkomsten van drie uur en twee intervisie sessies van twee uur. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele (wetenschappelijk) kennis en inzichten uitgewerkt. En na de tweede en de vierde bijeenkomst vindt een intervisiesessie plaats, waarin de inhouden van de bijeenkomsten aan de hand van eigen casussen worden besproken. In principe worden de groepen gevormd met begeleiders vanuit dezelfde werkcontext.
Bekijk hier de inhoud en data van de bijeenkomsten.

Locatie: in principe in het midden van het land (rondom Utrecht), bij voldoende aanmeldingen kan de cursus op een gewenste locatie in het land starten.

Heb je interesse in deze in cursus en/of wil je meer weten stuur een mail naar kantoor@lbbo.nl

Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers.