Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

De problematiek in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling en partnergeweld is hevig en hardnekkig. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Om deze gezinnen gericht en effectief te kunnen helpen, is het nodig de problematiek te screenen en te analyseren. Om dit gemakkelijker te maken, formuleerde het instituut vijf gezinsprofielen: 1) intieme terreur, 2) gezin in de stress, 3) langdurige zorg, 4) kindgedrag en opvoedstress, 5) complexe conflictscheiding. Deze profielen helpen onder andere om in te schatten welke hulp een gezin nodig heeft. Augeo bracht een speciaal magazine hierover uit.