Impact van oorlog op gevoel van kinderen

De oorlog in Oekraïne houdt kinderen in Nederland volop bezig. Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door Unicef, waarin aan ruim duizend Nederlandse kinderen is gevraagd wat de impact van de oorlog is op hun gevoel. Een aantal uitkomsten van dit onderzoek op een rij:

  • 96 procent van de kinderen zegt aan de oorlog te denken, waarvan de helft regelmatig of vaak.
  • Iets minder dan de helft van de kinderen is bang dat de oorlog ook in Nederland uitbreekt. Terwijl ruim een derde van de kinderen hoopvol is dat de oorlog goed gaat aflopen.
  • Vier op de vijf kinderen praten met hun ouders over de oorlog in Oekraïne. De helft met hun leeftijdsgenoten.
  • 92 procent van de basisschoolleerlingen geeft aan dat er tijdens de les over de situatie in Oekraïne wordt gepraat. In het voorgezet onderwijs geeft 81 procent van de jongeren aan dat er tijdens de les over de oorlog in Oekraïne wordt gepraat.
  • Eén op de drie kinderen – vooral basisschoolleerlingen – komt momenteel in actie voor de Oekraïners. Vaak gaat het om inzamelingsacties, zoals het inleveren van lege flessen. Eén op de vijf kinderen geeft aan nu nog geen actie te voeren, maar dit wel van plan te zijn.

Unicef benadrukt dat het in het belang van kinderen is dat zij thuis en op school over hun zorgen kunnen praten. Door hun gevoelens serieus te nemen kun je zorgen en angsten van kinderen verminderen.

Je leest over alle resultaten van de enquête op de site van Unicef.