Inschrijving geopend! Conferentie voor begeleiders

Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen – bijvoorbeeld van kinderopvang naar basisschool, van primair naar voortgezet onderwijs of van ISK naar regulier onderwijs – kwetsbare momenten. Wat kunnen scholen samen met samenwerkingsverbanden en partners doen om leerlingen tijdens deze overgangen te ondersteunen? En wat is jouw rol als begeleider?

Je hoort er alles over tijdens de interactieve conferentie ‘De volgende stap. Hoe zorgen we voor een soepele doorstroom?’ op 5 oktober 2022. Samen met collega’s uit het hele land kun je onder meer luisteren naar Emma Stoks die inzichten deelt over ‘leren op momenten dat ons leven verandert’. Daarnaast zijn er twee workshoprondes. Je kunt kiezen uit dertien sessies over allerlei onderwerpen, zoals: een handelingsgerichte overdracht (Noëlle Pameijer), de rol van de ib’er en de zorgcoördinator (Francis van Haandel, Elzeline Bergisch en Linda van Druijten), 10- tot 14-jarigen-onderwijs (Marijke Dunselman), de samenwerking tussen v(s)o en mbo of ho (Doride de Bruijn) en nog veel meer.

Je vindt het complete programma in deze flyer.

De conferentie wordt georganiseerd door de LBBO, het Steunpunt Passend Onderwijs en BiOND.

Meld je direct aan via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs!