‘Interactie en reflectie nodig voor interdisciplinair samenwerken’

Om een veilige leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich sociaal en cognitief kunnen ontwikkelen, is een ontspannen leraar cruciaal. Een goede samenwerking met ouders en jeugdhulpverleners draagt daaraan bij: het maakt het werk lichter en biedt inspiratie voor verbetering. Om goed samen te werken is voldoende tijd voor interactie en reflectie nodig. Ook is het belangrijk dat leraren, ouders en hulpverleners zelf zeggenschap hebben over hun manier van werken en de kans krijgen om samen nieuwe wegen te ontdekken. Scholen zouden deze samenwerking moeten aanmoedigen en faciliteren.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Jantien Gerdes van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gerdes heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee je meer grip krijgt op de processen binnen de interdisciplinaire samenwerking tussen leraren, ouders en jeugdhulpverleners. Het raamwerk geeft zicht op de verschillende niveaus van interdisciplinaire samenwerking en de kenmerken daarvan.

Lees meer op de website van de VU.