Kom naar onze conferentie en krijg een boek cadeau!

Binnenkort – op 5 oktober 2022 – vindt de landelijke conferentie voor begeleiders in het onderwijs plaats. Deze organiseert de LBBO samen met het Steunpunt Passend Onderwijs en BiOND. Het thema: hoe zorgen we voor een soepele doorstroom?

Heb jij je al aangemeld? Doe het nu!

Cadeau!
Ben jij lid van de LBBO? Dan ligt er op de conferentie een cadeau voor je klaar. Je mag kiezen uit twee boeken: School en thuis. Succesfactoren voor het verbinden van twee leefwerelden (Mariëtte Lusse) en De toekomst van ons onderwijsstelsel (Dolf van den Berg).
Nog geen lid? Geen probleem: je kunt op de conferentie lid worden en dan ontvang je alsnog een boek.

De inhoud van de conferentie
Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen – bijvoorbeeld van kinderopvang naar basisschool, van primair naar voortgezet onderwijs of van ISK naar regulier onderwijs – kwetsbare momenten. Wat kunnen scholen samen met samenwerkingsverbanden en partners doen om leerlingen tijdens deze overgangen te ondersteunen? En wat is jouw rol als begeleider?

Je hoort er alles over tijdens de conferentie. Samen met collega’s uit het hele land kun je onder meer luisteren naar Emma Stoks die inzichten deelt over ‘leren op momenten dat ons leven verandert’. Daarnaast zijn er twee workshoprondes. Je kunt kiezen uit dertien sessies over allerlei onderwerpen, zoals:

  • een handelingsgerichte overdracht (Noëlle Pameijer)
  • de rol van de ib’er en zorgcoördinator (Francis van Haandel, Elzeline Bergisch en Linda van Druijten)
  • 10- tot 14-jarigen-onderwijs (Marijke Dunselman)
  • de samenwerking tussen v(s)o en mbo of ho (Doride de Bruijn)
  • en nog veel meer

Je vindt het complete programma in deze flyer.

Aanmelden
Meld je direct aan via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.