Meldpunt pesten en meldplicht scholen

Veel leerlingen durven pestincidenten niet te melden op school. En als ze dat wel doen, wordt er niet altijd iets mee gedaan. Om die reden wil minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs een onafhankelijk meldpunt inrichten waar leerlingen (en ouders) terechtkunnen als ze gepest worden. Voor nog ernstiger incidenten komt er een meldplicht voor scholen. Ook gaat de onderwijsinspectie eerder en harder ingrijpen als een school niet veilig lijkt voor alle leerlingen. Hiervoor moeten scholen meer informatie gaan doorgeven over de sociale veiligheid.

Lees meer op de website van de rijksoverheid.