Nieuwe training: collegiale visitatie passend onderwijs

In 2022 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met de LBBO en BiOND een project rond het uitvoeren van ‘collegiale visitaties passend onderwijs’ in het primair en voortgezet onderwijs. 

Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback en adviezen van collega-ib’ers of ondersteuningscoördinatoren inzicht te krijgen in de eigen ondersteuningsstructuur. Een eerdere evaluatie laat zien dat de deelnemers deze vorm van advies en feedback als zeer leerzaam ervaren.

Het doel van de visitaties is meer inzicht krijgen in de organisatie van de eigen ondersteuning en in die van een andere school. De pilot begint met een eendaagse training (een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs). Na deze training neem je deel aan een visitatieteam en ga je op een andere school gericht kijken naar de ondersteuning in de lessen en in de school.

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie hierover vind je op de website van Steunpunt Passend Onderwijs en in onze online agenda.