Nog geen nieuwe cao voor het hbo

Werk je in het hbo? De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) – waarbij de LBBO is aangesloten – wil je informeren over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Het is helaas nog niet gelukt om een nieuwe cao voor het hbo af te sluiten, omdat het onderhandelingsproces moeizaam verloopt. De onderhandelingen concentreren zich op de onderwerpen: loonparagraaf, werkdruk en levensfasebewust personeelsbeleid.

De huidige cao loopt af op 1 oktober 2021. Partijen gaan in september opnieuw een poging doen om tot een onderhandelaarsakkoord te komen.