Oproep aan intern begeleiders: inclusiever onderwijs

Vanuit het praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs doet het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren. Niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland maar ook om zaken op het spoor te komen die aandacht behoeven tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning. De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ondersteuningsprogramma van het praktijkplatform.
Voor dit onderzoek wil het praktijkplatform scholen die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren met een online-vragenlijst benaderen.
Klik hier om meer te lezen en je school aan te melden. Aanmelden kan tot 9 november.