Overlijden Peter Mol

Het bestuur van de LBBO geeft met leedwezen kennis van het overlijden van haar voorzitter

 

Peter Mol

mens – orthopedagoog – slim – humor met een traan – begeleider

 

Zijn hele arbeidzaam leven heeft hij gewerkt in het onderwijs in al haar geledingen. Die ervaring nam hij mee wanneer hij de LBBO vertegenwoordigde bij instanties, waar wij mee verbonden zijn. Hij verstond de kunst om begeleiders in onderwijs op de kaart te zetten. Dat deed hij op zijn eigen, karakteristieke manier. Kernachtig verwoordde hij zijn mening, waarbij hij zijn toehoorders vloerde door zijn parate vakkennis. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar geworden bij een eerdere cao-onderhandeling. Hij zat niet in persoon aan de tafel maar gaf op de achtergrond de deelnemers voldoende argumenten om die te gebruiken waardoor wij, begeleiders, zichtbaar werden.

Hij vond het de taak van elke begeleider ‘om vanuit een stevig theoretisch kader aardse woorden te spreken.’ Passend onderwijs was voor hem: kijken wat er in de klas nodig is om goed onderwijs te maken en te luisteren naar het kind. Hij verfoeide de OPP’tjes en handelingsplannetjes. Zonde van de tijd die beter besteed kon worden aan het passender maken van het onderwijs voor het kind in de klas.

Wij zullen hem binnen de LBBO missen.

Wij wensen zijn vrouw Marlies en Anouk heel veel sterkte in de komende tijd.

Mede namens
Hester Verhoef directeur
Medewerkers LBBO
Algemeen Bestuur LBBO