Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de opstart van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit om de basisscholen weer geheel open te stellen. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het speciaal (basis)onderwijs, zoals de aanwezigheid van vaste vrijwilligers in de school. 

Lees HIER het protocol van de sociale partners.