Q&A Kansrijk adviseren

De PO-raad roept samen met de LBBO, AVS, de VO-raad en andere partners op de groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren. De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter minder goed kan pakken.

We begrijpen dat deze oproep ook vragen oproept. Lees hier de de Q&A waarin uitgelegd wordt wat kansrijk adviseren is, waarom we dat dit jaar meer dan ooit noodzakelijk vinden voor kwetsbare groep 8-leerlingen en wat deze oproep betekent voor professionals in het onderwijs.