Ruimte in onderwijsregels voor kinderen met veel ondersteuning

Vanaf januari 2023 krijgen duizenden kinderen met veel onderwijs- en zorgondersteuning meer ruimte in de onderwijsregels. Het gaat om een proef van vijf jaar. Binnen maximaal tachtig initiatieven waarin kinderen onderwijs en zorg krijgen, mag worden afgeweken van belemmerende wet- en regelgeving. Gedurende het traject wordt bijgehouden wat de effecten zijn op uitval of verzuim.

De flexibilisering is bedoeld voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar) die thuiszitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze dat fysiek of mentaal niet kunnen, en die dreigen uit te vallen. De ruimte in de onderwijsregels gaat over de inhoud van onderwijs, onderwijstijd en locatie. Ook wordt 2,5 procent van het budget van samenwerkingsverbanden geflexibiliseerd.

Lees meer op de website van de rijksoverheid.