‘SEN-leerling op reguliere school minder eenzaam’

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op reguliere scholen hebben meer vrienden en lijken minder eenzaam te zijn, dan leerlingen op speciale scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Gedragseconoom Jana Vyrastekova vroeg in haar onderzoek aan ouders van SEN-leerlingen hoe ze de inclusie van hun kinderen op school beoordelen. 69 procent van de ouders van SEN-leerlingen op een reguliere school denkt dat hun kind op school minder eenzaam is dan thuis. Van de ouders van kinderen op speciale scholen zegt 53 procent dit. Verder blijkt dat 65 procent van de SEN-kinderen op reguliere scholen meer dan één vriend(in) heeft, in tegenstelling tot kinderen op speciale scholen, waar 45 procent meer dan één vriend(in) heeft.

Lees meer over het onderzoek op de website van de Radboud Universiteit.