Stichting Villa Pinedo viert driejarig bestaan Buddyprogramma

Stichting Villa Pinedo viert driejarig bestaan Buddyprogramma op Dag van de Scheiding

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor kinderen. De steun van ervaringsdeskundige jongeren, ofwel een Buddy, verzacht die impact. De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de kracht van een Buddy als steunfiguur. De eerste cijfers laten zien, dat het Buddywerk een positief effect heeft op het welzijn van kinderen. Ook geeft 87% van de Buddy’s aan dat zij door het vrijwilligerswerk hun negatieve scheidingservaringen kunnen omzetten in iets positiefs.

Belang steunfiguur voor kinderen met gescheiden ouders
Op dit moment zijn er meer dan 1 miljoen scheidingskinderen in Nederland, inclusief volwassen kinderen. Daar komen jaarlijks meer dan 70.000 thuiswonende kinderen bij die te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Onderzoek toont aan dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld meer psychosociale problemen hebben zoals angst, depressie en agressie, en meer schoolgerelateerde problemen ervaren dan kinderen uit intacte gezinnen. Om deze negatieve impact van scheidingen te voorkomen, zijn een aantal beschermende factoren van belang. Zo is uit onderzoek gebleken dat het voor kinderen in een scheiding erg belangrijk is om steun te krijgen van de sociale omgeving. 67% van deze kinderen heeft de behoefte om zijn gevoelens en ervaringen te delen met lotgenoten van dezelfde leeftijd. Het online Buddyprogramma van Villa Pinedo speelt hierop in.

Oprichter en directeur Marsha Pinedo: “Met het online Buddyprogramma koppelen we ervaringsdeskundige jongeren en kinderen aan elkaar. Via een app kunnen zij 24/7 hun verhaal bij elkaar kwijt. Zo staan ze er niet alleen voor. Sinds september 2016 hebben we al aan meer dan 6.000 kinderen directe steun kunnen bieden. Daarvan zijn 2.500 kinderen aan een Buddy gekoppeld en hebben meer dan 3.000 kinderen vragen gesteld op ons forum. Ook via Instagram hebben we al honderden vragen beantwoord. Het is onze missie dat kinderen van gescheiden ouders net zo gelukkig zijn als alle andere kinderen.”

Onderzoek Universiteit Utrecht
Om de kwaliteit van het Buddyprogramma te waarborgen en om de consequenties van het scheiden op langere termijn goed in kaart te brengen, werkt Villa Pinedo samen met de Universiteit Utrecht.
De universiteit doet vier jaar lang onderzoek naar de kracht van een steunfiguur, met als kernvraag: Wanneer en hoe draagt het empoweren van kinderen van gescheiden ouders bij aan een verhoogd welzijn? De eerste dataverzameling voor het onderzoek is gestart in februari 2017. Het doel is om het onderzoek in februari 2021 af te ronden.

Opvallende resultaten
De voorlopige uitkomsten geven een voorzichtige blik op het effect van het Buddyprogramma tot nu toe. Daarbij gaat het zowel om de jongeren die zelf als Buddy werken, als om kinderen die steun krijgen van een Buddy:

• Vanuit het oogpunt van de Buddy’s klinken positieve geluiden. Zo geeft 87% aan dat zij door het Buddyprogramma in staat zijn om negatieve ervaringen omtrent de scheiding om te zetten in iets positiefs. Daarnaast vindt bijna 40% dat het werk als Buddy zekerheid geeft in het leven. Tot slot zegt 94% door te willen gaan met hun werk bij Villa Pinedo.
• Verder is er een voorzichtige positieve trend zichtbaar voor kinderen van gescheiden ouders die gekoppeld worden aan een Buddy. Vóórdat ze starten met het Buddyprogramma rapporteren ze een zorgwekkend laag welzijn: ruim 40% geeft een onvoldoende voor het leven. Deze bevindingen onderstrepen dat kinderen contact zoeken met Villa Pinedo wanneer het niet goed met hen gaat. Ze weten Villa Pinedo dus te vinden op een moment waarop ze hulp nodig hebben. Na in contact te zijn geweest met een Buddy, neemt hun welzijn iets toe. Noot: Deze uitkomst is gebaseerd op slechts 32 kinderen met een Buddy, die hebben meegedaan aan de eerste en de vervolgmeting. Voor een betrouwbare conclusie is vervolgonderzoek nodig onder 100 kinderen.

De voorlopige uitkomsten van het onderzoek laten zien, wat Villa Pinedo in de praktijk ervaart: de positieve invloed van Buddy’s op het welzijn van kinderen van gescheiden ouders. De kracht van empowerment komt hiermee duidelijk naar voren. Momenteel zijn er 268 jongeren vrijwilliger en deze maand worden er weer 50 nieuwe Buddy’s opgeleid. Marsha Pinedo: “Ik vind het zo bijzonder dat zo’n grote groep jongeren zich dagelijks inzet om anderen te ondersteunen in een moeilijke situatie. Daarnaast blijkt nu dat voor veel Buddy’s het ondersteunen van andere kinderen, hen helpt de scheiding van hun eigen ouders te verwerken. Dat zij een negatieve ervaring kunnen omzetten in iets positiefs, is precies de reden waarom ik Villa Pinedo ben gestart.”

Buddyprogramma: uniek in Nederland
Het Buddyprogramma is er voor kinderen van gescheiden ouders van 10 tot en met 23 jaar. Deze kinderen worden via de MyBuddy App gekoppeld aan een ervaringsdeskundige jongere, die tips, adviezen en een luisterend oor biedt. De Buddy’s zijn door Villa Pinedo opgeleide vrijwilligers tussen de 18 en 27 jaar. Een Buddy heeft zelf ook gescheiden ouders en kan zich daardoor goed inleven. Villa Pinedo is de enige organisatie in Nederland voor kinderen van gescheiden ouders, die ervaringsdeskundigheid inzet om andere kinderen te ondersteunen. In deze video vertellen Buddy’s waarom ze dit werk doen en hoe belangrijk hun werk is. Zo vertelt Buddy Anouk (21): “Ik chat met een meisje van 11 dat hetzelfde heeft meegemaakt als ik. Door met haar te praten lijkt het soms of ik met mezelf praat als 11-jarige. Dat helpt mij ook in de verwerking.”

Over Villa Pinedo
Stichting Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders online hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training en forum waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen van gescheiden ouders maken hier volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen. Voor meer informatie: www.villapinedo.nl