Teken de petitie voor kleinere klassen!

Het lerarentekort blijft groeien. Het is aan de politiek om hier grip op te krijgen. Dit kan door een maatregel in te voeren die werkt voor leerling, leerkracht en economie op korte én langere termijn: kleinere klassen voor het basis- en voortgezet onderwijs.
De LBBO steunt deze actie. Teken jij ook? https://petities.nl/petitions/kleinere-klassen?locale=nl