Vacature (algemeen) bestuurslid LBBO

De LBBO zoekt een nieuw algemeen bestuurslid. Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil jij je inzetten voor begeleiders in het onderwijs? Bekijk dan de vacature of lees verder op deze pagina.

Algemeen bestuur

De LBBO werkt met een strategisch algemeen bestuur. Dat betekent dat het bestuur de koers van de vereniging bepaalt en monitort, over belangrijke beleidsinhoudelijke vraagstukken spreekt en de lijnen uitzet.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. In het bestuur zitten minimaal drie personen vanuit de leden van de LBBO. Bestuursleden zitten maximaal twee termijnen van vier jaar in het bestuur. Zij zijn onafhankelijk en zitten niet in een van de afdelingsbesturen. Vanzelfsprekend zal er wel veel contact zijn tussen het bestuur en de leden in de LBBO. Die inbreng is onmisbaar!

Het bestuur is samen verantwoordelijk voor het LBBO-beleid en werkt als een collegiaal bestuur dat met elkaar – na afweging van argumenten en standpunten – besluiten neemt in het belang van de LBBO als geheel. Het bestuur werkt met aandachtsgebieden. Dat betekent dat een bestuurslid de ontwikkelingen op dit terrein volgt, daarover in de vergaderingen kennis of visie inbrengt en een rol kan hebben bij externe vertegenwoordiging of bij bepaalde verenigingsbijeenkomsten of trajecten.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de uitvoering gemandateerd aan de directeur via een directiestatuut. Het bestuur is werkgever van de directeur.

Profiel

  • Je bent werkzaam als begeleider, kwaliteitsmedewerker (of coördinator) of (adjunct)directeur in het onderwijs en (bereid om) lid (te worden) van de LBBO
  • Je werkt graag in een team en je hebt bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring
  • Je hebt een visie op inclusief onderwijs en de rol van begeleiders in het onderwijs. Je hebt een drive om je daarvoor in te zetten

De taken

  • Mede dragen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de LBBO
  • Uitdragen van bestuursbesluiten en contact houden met de achterban

Werkwijze

Het bestuur van de LBBO werkt als een collegiaal bestuur en spreekt dus met één stem. Dat betekent met oog voor diversiteit in achtergrond en visie – na een goede interne dialoog – een besluit kunnen nemen en een boodschap uitdragen. Daarvoor is het van belang dat het bestuur ook met elkaar kan werken als team.

Het bestuur vergadert 6-7 keer per jaar, vaak op het LBBO-kantoor in Bilthoven aan het eind van de middag, begin van de avond. Twee keer voorafgaand aan de ALV en één keer ‘op de hei’.

Deze bestuursfunctie is een vrijwilligersfunctie en goed te combineren met een (fulltime) baan. Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

Procedure

Heb je belangstelling, dan ontvangen we graag voor 3 mei een korte motivatie. Daarna volgt een gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Na de gesprekken zal het bestuur één kandidaat voordragen aan de ALV eind juni. Benoeming geschiedt door de ALV.

Reacties kunnen naar Leonie Reinders, directeur LBBO, gestuurd worden: l.reinders@lbbo.nl