Actiebereidheid is groot.

Na de zeer succesvolle stakingsdag van 5 oktober en het teleurstellende regeerakkoord zijn de leden zeker bereid om een volgende stap te zetten. De FvOv zal (mede namens de LBBO) proberen om samen met het PO-front nieuwe acties voor te bereiden. Om te beginnen willen wij als PO-front in overleg met de verantwoordelijk minister, Arie Slob. Wanneer dit niet voldoende oplevert volgen er nieuwe acties.

Welke acties dit zijn staat voor ons nog niet vast. Onze leden hebben aangegeven dat we ook andere vormen van actie zouden moeten overwegen (anders dan een massale staking). Te denken valt daarbij aan een estafettestaking of het houden van ‘werkdruk-compensatiedagen’ waarop de school dicht is en de leraar achterstallig werk kan verrichten .

Op 2 november vindt het eerstvolgende overleg van het PO-front plaats over het vervolg, op vrijdag volgt er nadere informatie via de website van de FvOv.