Verbeteraanpak passend onderwijs

De LBBO is nauw betrokken bij de verbeteraanpak van passend onderwijs en zorgt ervoor dat het perspectief van de begeleiders goed meegenomen wordt.
De LBBO onderstreept het belang van heldere kaders, focus op kwaliteit en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

Op veel plekken in het land zijn grote stappen gezet naar meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar nog niet overal gaat het zoals we willen.
Met 25 maatregelen verbetert minister Slob passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren.
Lees de verbeteraanpak die samen met de professionals en partijen uit het veld is opgesteld

#onderwijs #passendonderwijs