Week van de Hoogbegaafdheid, lees dit gratis artikel

Het is de Week van de Hoogbegaafdheid! Van 5 tot 13 maart 2022 kun je meedoen aan allerlei activiteiten rondom het thema hoogbegaafdheid. Het doel van deze week is: kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen wegnemen. Want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden.

Speciaal in deze week delen wij een boeiend artikel uit ons vakblad Beter Begeleiden, waarin Sven Mathijssen beschrijft wat wetenschappelijk onderzoek zegt over passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid én hoe je deze kennis vertaalt naar de praktijk.

De LBBO zet zich onder andere in om de kwaliteit van het werk van specialisten begaafdheid – en dus de kwaliteit van het onderwijs aan begaafde kinderen – te verhogen. Lees meer over de LBBO en over hoe je lid kunt worden.