Zet NPO-geld in voor welbevinden leerlingen

Investeer tijdens en na corona in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het pedagogisch klimaat, is het dringende advies van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Zet hiervoor geld in uit het Nationaal Programma Onderwijs én benut daarbij de expertise van gedragsspecialisten en ambulant begeleiders.

Scholen zijn op dit moment volop bezig met het samenstellen van een eigen schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De afdeling Ambulant Begeleiders en de afdeling Gedragsspecialisten van de LBBO roepen het onderwijs op ook interventies te kiezen die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het pedagogisch klimaat. Anny Peek, voorzitter van het afdelingsbestuur Gedragsspecialisten, licht toe: ‘Alle aandacht in de media gaat uit naar de cognitieve leerachterstanden bij leerlingen, maar het emotioneel welbevinden lijkt te worden vergeten. Maar zonder welbevinden wordt er niet geleerd.’

Veel impact
Dat de coronacrisis veel impact heeft gehad op het welbevinden van kinderen en jongeren is immers volop duidelijk geworden. Het blijkt bijvoorbeeld uit gegevens van de Kindertelefoon, onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC  en onderzoek van het RIVM/ministerie van VWS.
Loek Mak-Peters, voorzitter van het afdelingsbestuur Ambulant Begeleiders: ‘Veel kinderen en jongeren hebben in coronatijd minder of andere sociale contacten opgedaan of zaten langere tijd in een onveilige thuissituatie, met alle gevolgen van dien. We zien op scholen dat problemen op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling aan de oppervlakte komen. Leerlingen hebben na de schoolsluiting soms moeite om zich aan te passen aan de schoolomgeving en leraren werken hard om de groepsvorming positief te beïnvloeden en een veilig pedagogisch klimaat te creëren.’

Benut de expertise van hooggekwalificeerde collega’s
Het dringende advies van de LBBO is: benut bij zowel het kiezen als uitvoeren van de interventies in het kader van het NPO de deskundigheid van begeleiders in het onderwijs. Bij de interventies om het welbevinden te bevorderen, hebben gedragsspecialisten en ambulant begeleiders een cruciale rol. ‘Maak gebruik van hen,’ zegt Peek. ‘Extra leraren zijn er bijna niet te vinden, maar scholen hebben deze specialisten en begeleiders al in huis. Als de groepsdynamiek verslechtert of individuele leerlingen problemen hebben, zijn zij van grote meerwaarde. Het gaat om hooggekwalificeerde collega’s die in deze tijd zeer waardevol kunnen zijn voor scholen.’

Interventies
• Welke interventies voor het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden zijn effectief? Het Nationaal Jeugdinstituut deelt bevindingen uit twee recente onderzoeken in het artikel Een superkind na zes lessen, dat kan natuurlijk niet.
• Op de menukaart van het NPO vind je kansrijke interventies op het gebied van welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.